PÓTOLJA KI - 160
Kajcsa Zsolt

... az üres négyzeteket betűkkel úgy, hogy vízszintesen is és függőlegesen is értelmes szavakat kapjon.